top of page

Aquest grup està treballant per la protecció i gestió de l'Albera marítima. Buscant sinergies amb altres entitats dedicades a la conservació, i establint ponts de diàleg amb les institucions que gestionen el territori. Esperem que ben aviat us podrem explicar coses ben concretes.

bottom of page