top of page
logo sommar transparent (1).png
icon sommar transparent.png

Amb la denominació Associació SOM MAR, Associació de Salut Integral al Mar i Xarxa de Custodis de la Mediterrània, ens hem constituït com a entitat associativa, amb la voluntat de preservar la salut del mar i del litoral i de generar iniciatives que permetin desenvolupar una major responsabilitat ecològica i social. Per tal que la relació respectuosa i profunda amb el mar i el litoral siguin preses amb la importància deguda, volem facilitar el reconeixement del seu gran valor tangible i intangible, i ens comprometem a eixamplar la base social de l'entitat.  I és per això que et volem convidar a formar-ne part.

 

La finalitat de l'associació és la sensibilització envers el mar com a ésser viu i espai natural sagrat, en aquests moments molt malmès, i que és essencial per a la nostra salut integral. En aquest sentit l'associació es proposa com a gran objectiu la protecció                   

i recuperació d'un estat òptim de salut del nostre Mediterrani i el nostre litoral. 

 

El nostre àmbit inicial d'acció és el cap Ras (als municipis de Llançà i Colera). Amb la intenció d'esdevenir un model a estendre a la Costa Brava Nord, per sobre el cap de Creus (la Mar d'Amunt), d'altres punts de la Costa Brava i del conjunt del litoral català, fins a poder fer xarxa amb tota la conca Mediterrània.

 

Aquest model de protecció i recuperació del mar i el litoral no pot deixar d'incloure el model turístic i urbanístic, el model d'explotació dels recursos marins, l’ús lúdicoesportiu del litoral, i la sensibilització de persones i institucions vers el mar com a espai de salut integral (física, mental/emocional i espiritual) per a la humanitat.

 

Volem fer una Xarxa de Custodis de la Mediterrània.

 

Aspirem, doncs, a recuperar la relació pregona amb la natura i restablir una relació d'estima, amor i respecte amb la mar i les aigües del món, desenvolupant una nova "Consciència Marina".

 

Els nostres àmbits de treball són:

-Model turístic: anar cap a un model turístic de qualitat que minimitzi la petjada ecològica, fomentant la creació d'una oferta turística que contribueixi a transmetre el valor profund del mar i de la costa que es defensa des de l'associació.

-Model urbanístic: preservar els pocs kilòmetres de costa que queden sense construir, a fi de conservar el seu valor paisatgístic i les seves característiques d'espai natural, la interacció de l'ecosistema marí i el terrestre, les xarxes hídriques, etc.

-Model pesquer: col·laborar per fer una pesca més sostenible i fomentar unes pràctiques pesqueres, així com d'extracció de qualsevol recurs marí, en una relació justa i respectuosa amb el mar, entenent que no podem extreure del mar més del que ens pot oferir.

-Model d’ús lúdic-esportiu de les nostres platges i del litoral: implicar els usuaris i les empreses en una relació respectuosa amb l’entorn.

-Model de salut integral: recuperar el mar i el litoral com a espai per a la salut integral de la humanitat (físic, mental, emocional i espiritual).

-Model de cooperació en xarxa: unir forces amb altres entitats, territoris, professionals i persones que estiguin ja emprenent accions per custodiar la mar. 

 

Com a soci de l’entitat podràs gaudir de les activitats gratuïtes que  l'associació organitzi (fins a un màxim de tres anualment) i et mantindrem informat/da de totes les activitats gratuïtes o de pagament que organitzem, i de les convocatòries d’assemblees generals. 

Així mateix, en el moment que ho desitgis podràs participar en algun dels grups de treball que ja estan desenvolupant projectes concrets: en aquest moment tenim la mirada posada en unes jornades sobre salut integral al mar el mes de setembre i en la creació d’un calendari anual d’activitats al mar amb un caràcter profund, contemplatiu o espiritual. Com a soci podràs també, en tot moment, presentar algun nou projecte a la Junta per a la seva avaluació i execució.

La quota anual és en aquest moment de 25€.

 

Esperem de tot cor que el projecte et ressoni i vulguis associar-t'hi. Entre tots podem crear una nova consciència marina!

bottom of page