top of page

II JORNADES DE SALUT INTEGRAL I MAR

llançà, colera i portbou. DEL 24 al 26 DE SETEMBRE 2021

Les jornades de "Salut Integral i Mar" tenen l’objectiu de crear un espai de reflexió 
i d’experimentació de la relació entre el Mar i la Salut Integral. 

D'una banda, pretenem trobar solucions consensuades per tenir més cura del mar i del nostre litoral (la mediterrània), ja que els seus valors tan tangibles com intangibles son incommensurables. I, de l'altra, desitgem aportar experiències per mitjà de les activitats que proposarem, que ens han de permetre sentir un vincle més profund i respectuós amb el que ens agrada anomenar el Temple Blau, el mar. 

És responsabilitat d’aquells que vivim a tocar del mar promoure accions i polítiques que ens permetin mantenir els espais marins         i els litorals en un estat òptim de salut, i alhora generar pràctiques on els éssers humans puguem gaudir dels beneficis terapèutics que el mar ens pot aportar. Reconèixer i experimentar que la salut del mar és també la nostra i que podem fer de l'entorn marí natural, com ja s’està fent amb els Banys de Bosc, un espai de Salut Integral.

bottom of page